Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2015

SnapOutOfIt
22:13
7181 5b72 500
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaoll oll
SnapOutOfIt
22:11
Rozum wie, że już się nie odezwiesz. A serce i tak łudzi się, że zatęsknisz. 

Sponsored post
feedback2020-admin
20:51
SnapOutOfIt
22:10
5147 67cb
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viaSukkie Sukkie
SnapOutOfIt
22:09
2169 8c32
Reposted frompyysia pyysia viaSukkie Sukkie
22:09
9984 b2a0 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaSukkie Sukkie
SnapOutOfIt
22:08
Czasem musisz przetrwać smutną noc, smutne parę dni, a potem znowu wszystko jest w porządku.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viaSukkie Sukkie
SnapOutOfIt
22:07
- Przyjaciołom się więcej wybacza?
- Ludziom, których się kocha, można wybaczyć wszystko.
- Nawet jeśli cię zawiodą?
- Nawet jeśli zawiodą.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasewinglover sewinglover
SnapOutOfIt
22:07
Są sprawy których nie zapijesz wódką, 
nauczyłem się żegnać, łatwiej mówi się trudno.
— Miuosh - Płoną mosty
Reposted fromdeviate deviate viaSukkie Sukkie
SnapOutOfIt
22:06
8926 8d07
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoll oll
SnapOutOfIt
22:06
8890 f229 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaoll oll
SnapOutOfIt
22:05
3400 a886 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaoll oll
SnapOutOfIt
22:05
8751 ff13
Reposted fromowca owca viaoll oll
SnapOutOfIt
22:03

April 02 2015

SnapOutOfIt
08:05
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viaSukkie Sukkie
SnapOutOfIt
08:05
nie umiem
sobie poradzić z parasolem
w taką pogodę,
a co dopiero
z własnym życiem.
kurwa.
— .
Reposted fromrol rol viapastelina pastelina
SnapOutOfIt
08:04
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta sie jakoś ułoży. 
SnapOutOfIt
08:04
SnapOutOfIt
08:04
SnapOutOfIt
08:03
Reposted fromoll oll
SnapOutOfIt
08:03
Ciągle na Ciebie umierałam, ale ten nawracający proces zmęczył mnie tak bardzo, że teraz na Twój widok nie chce mi się już wzruszać. Nawet ramionami.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda viaDangerousHope DangerousHope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...