Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2015

SnapOutOfIt
08:03

April 01 2015

SnapOutOfIt
22:13
Z roku na rok nauczyłem się pragnąć coraz mniej.
— Dino Buzzati - Pustynia Tatarów
Reposted frommoonlitsky moonlitsky viaszydera szydera
SnapOutOfIt
22:13
0589 82b3 500
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viaszydera szydera
SnapOutOfIt
22:13
Czasem nawet podczas snu nie ma się odpoczynku.
— Charles Bukowski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaszydera szydera
SnapOutOfIt
22:12
Jestem kimś,kto umiera w środku,ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromweightless weightless viaszydera szydera
SnapOutOfIt
22:12
Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera- “Nieznośna lekkość bytu”
Reposted fromweightless weightless viaszydera szydera
SnapOutOfIt
22:12
8919 bee8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera
SnapOutOfIt
22:11
8701 1124 500
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viaszydera szydera
SnapOutOfIt
22:11
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszydera szydera
SnapOutOfIt
22:11
7376 6fe3 500
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
SnapOutOfIt
22:11
Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.
— Maciej Frączyk - Zeznania Niekrytego Krytyka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaucieknijmi ucieknijmi
SnapOutOfIt
21:56
5528 d563 500
jednak nie wiosna...
SnapOutOfIt
21:56
A gdy widzę, jak bar­dzo wie­rzysz w moją uczci­wość, umieram z roz­paczy nad włas­nym sumieniem.
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx viaucieknijmi ucieknijmi
SnapOutOfIt
21:30
21:30
4719 9ea6 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamaybeyou maybeyou
SnapOutOfIt
21:29

Wydaje mi się, że jesteśmy pokoleniem, które spędziło za dużo czasu na rozmyślaniu o tym, czego mu brakuje, zamiast o tym, co ma.

— Mhairi McFarlane - Nie mów nic, kocham Cię
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaakrew akrew
SnapOutOfIt
21:29
Naucz sie okazywać dobry humor
nawet wtedy,
kiedy czujesz co innego.
— OK
Reposted fromorchis orchis viasewinglover sewinglover
SnapOutOfIt
21:28
1981 7b9b
Reposted fromdusielecc dusielecc viacytaty cytaty
SnapOutOfIt
21:28
SnapOutOfIt
21:27
Ostatnie dwa miesiące żyję na odpierdol.
— 12-01/20-03
Reposted fromorchis orchis viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl